MITÄ ON

HYPNOSYNNYTYS?

Hypnosynnytys-metodi ohjaa ja valmistaa naista synnyttämään lempeästi, omia vaistojaan kuunnellen. Hypnosynnytys ei ole tie, joka määrää, miten synnyttää tai olla vanhempi. Se on portti, joka johdattaa sinut itsesi näköiselle polulle ja auttaa löytämään voiman ja viisauden tehdä omannäköisiä valintoja.

Hypnosynnytys-metodissa huomioidaan äidin, lapsen ja kumppanin psyykkinen sekä fyysinen hyvinvointi synnytyspaikasta ja -olosuhteista riippumatta. Hypnosynnytyksen kurssiohjelmaan sisältyy erityisiä hengitys-, rentoutus-, mielikuva- ja meditatiivisia harjoituksia. Myös ravitsemus ja lempeä kehonhuolto huomioidaan. Yksi tärkeimmistä ajatuksista on synnyttävän perheen kunnioitus osana synnytystiimiä yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.

Synnytyskokemukseen voi vaikuttaa monilla valinnoilla ja päätöksillä, jotka saattavat koskea esimerkiksi hoitohenkilökuntaa, synnytysympäristöä ja synnytykseen valmistautumista. Hypnosynnytys tarjoaa vaihtoehtoja raskausaikaan ja synnytykseen. Hypnosynnytys on paitsi tekniikka, myös filosofia ja ajattelutapa. Ydinajatuksena on auttaa äitiä ja synnytyskumppania löytämään hyvän synnytyskokemuksen ilo ja rauha.

Hypnosynnytys opettaa, kuinka kokea synnytys iloisena ja positiivisena tapahtumana. Metodin avulla opitaan aktivoimaan oman kehon luonnollisia rentoutusmenetelmiä sekä vähentämään epämiellyttäviä tuntemuksia ja lääkkeellisen kivunlievityksen tarvetta. Mielen ja kehon toimiessa harmoniassa luonto saa toimia tarkoituksenmukaisesti synnytyksen aikana. Synnytys on pohjimmiltaan kaunis ja rauhallinen tapahtuma. Kun äiti on hyvin valmistautunut ja luottaa itseensä, kehon omat mielihyvähormonit toimivat erinomaisesti. Hypnosynnytys-valmennuksessa kasvatetaan uskoa siihen, että turva ja rauha voivat olla pääosassa synnytyksessä.

Hypnosynnytyksen avulla nainen voi saavuttaa lempeämmän ja helpomman synnytyskokemuksen. Synnyttämisen ei tarvitse olla pelottavaa, vaan se voi olla ihana kokemus, kunhan valmistautuminen ja ilmapiiri synnytyksen aikana luovat tälle riittävän vankan perustan.

Hypnosynnytys opettaa päästämään irti ennakkoasenteista, antaa luottamusta oman kehon kanssa työskentelyyn ja auttaa vapautumaan haitallisista tunteista. Hypnosynnytyksen avulla kehon omat, luontaiset synnytysvaistot toimivat, ja äiti voi synnyttää täysin tietoisena sekä syvästi rentoutuneena.

Hypnosynnytyksen perusajatus

Naiset altistuvat aivan nuoresta saakka kertomuksille toisten naisten negatiivisista synnytyskokemuksista. Äidit, siskot, tädit, ystävät ja jopa tuntemattomat ihmiset ympäröivät naisen näillä hurjilla tarinoilla synnytyksestä. Useimmat meistä on saatu uskomaan, että ylitsepääsemätön kipu on välttämätön osa synnyttämistä, ja niinpä useimmat äidit odottavat synnytystään jännittyneinä, jopa peloissaan. Huoli ja pelko saavat myös kehon jännittymään, ja jännitys puolestaan estää naisen kehoa toimimasta luonnollisesti. Tuloksena on juuri se, mitä pelätään: pitkä ja tuskainen synnytys sekä toimenpiteitä, jotka olisi voitu välttää.

Monet löytävät hypnosynnytyksen pohtiessaan, voiko synnyttäminen olla ihmiselle luonnostaan todellakin niin vaikeaa. Odottajilla saattaa olla erilaisia toiveita synnytystavan tai synnytysympäristön suhteen, mutta yhteistä heille on haave rauhallisesta, turvallisesta ja lempeästä synnytyksestä. Ennen hypnosynnytystä tämän haaveen toteutuminen on voinut vaikuttaa melkein mahdottomalta.

Hypnosynnytys on looginen ja yksinkertainen ohjelma, jonka avulla äidit oppivat itsehypnoosia ja valmennusta hyödyntäen vapautumaan negatiivisten tarinoiden aiheuttamasta pelosta sekä virheellisestä tiedosta ja myyteistä, jotka synnytystä ympäröivät. Hypnosynnytys auttaa äitejä näkemään synnytyksen normaalina ja luonnollisena tapahtumana. Tärkeintä on oppia luottamaan kehoonsa ja sen kykyyn synnyttää uutta elämää turvallisesti ja lempeästi. Hypnosynnytys sopii sekä terveille, matalan riskin synnyttäjille, että niille äideille, jotka tarvitsevat lääketieteellistä apua jonkin erityistilanteen vuoksi.

”Olen työskennellyt kätilönä 17 vuotta, mutta osallistuttuani hypnosynnytyksiin näen syntymän aivan uudessa valossa.”

– Judy Richardson, kätilö.

Hypnosynnytys

Tekniikat & hyödyt

synnytyskertomukset

Tutustuttuaan hypnosynnytyksen tekniikoihin ja ajattelutapaan vanhemmat usein oivaltavat, kuinka suuri voimavara lempeä ja turvattu syntymä voi olla. He ymmärtävät myös, että hyvä synnytys on yhtä tärkeä niin äidille, vauvalle kuin synnytyskumppanillekin – kestäähän sen vaikutus koko eliniän.

Olemme kulttuurimme kasvatteja, ja tämän päivän naiset ovat oppineet ajattelemaan, että synnytys on valtavan kivuliasta. Ennakoidessamme kipua jännitymme jo pelkästä ajatuksesta, eikä keho enää osaakaan toimia niin kuin se luonnostaan kykenisi ilman pelkoa. Hypnosynnytys on rento ja maanläheinen tapa oppia, mitä synnytyksessä todella tapahtuu. Metodiin kuuluu myös itsehypnoosia ja mielikuva- ja hengitysharjoituksia, joiden avulla nainen löytää kehonsa luontaisen viisauden sekä kyvyn synnyttää helpommin ja turvallisemmin.

Hypnosynnytyksen tekniikat opastavat, kuinka päästää irti ja vapautua niistä ajatusmalleista ja tunteista, jotka voivat aiheuttaa kipua tuottavaa pelkoa ja lihasten jännittyneisyyttä. Synnyttäessään hypnosynnytyksen tukemana äiti ei ole tiedottomassa tilassa tai unessa, vaan ainoastaan hyvin syvästi rentoutunut – hereillä, tietoinen ja täysin toimintakykyinen.

Hypnosynnytys-valmennuksessa itseluottamuksesi vahvistuu ja opit tietämään, mikä aiheuttaa synnytyskipua ja miten voit sitä välttää. Tämän oivalluksen kautta on helppo oppia myös, miksi synnytyksen ei itse asiassa välttämättä tarvitsisi sattua ja miten synnytystuntemuksiin voi itse vaikuttaa. Äitejä ja heidän synnytyskumppaneitaan autetaan ymmärtämään fyysisiä ja kemiallisia muutoksia, jotka alkavat toimia kehossa, kun äiti on peloissaan tai hermostunut, eikä hän pysty rentoutumaan. Jo pelkkä tietoisuus tästä ”taistele tai pakene” -reaktioksikin kutsutusta mekanismista auttaa valitsemaan rauhan. Kurssilla tehtävät harjoitukset on suunniteltu niin, että ne auttavat selkeämmin näkemään negatiivisten tunteiden ja kivun välisen yhteyden. Nämä harjoitukset auttavat myös vanhemmuudessa, ja usein niistä muodostuukin kurssilaisille tärkeitä elämäntaitoja. Ymmärrys pelon ja kivun välisestä yhteydestä, rauhoittavat hypnosynnytys-tekniikat ja asteittainen rentoutuminen auttavat luomaan kehossa hyvää oloa tuottavia endorfiineja ja vähentävät sellaisten haitallisesti vaikuttavien hormonien tuotantoa, jotka saavat avautumisen sijaan kehon sulkeutumaan ja jännittymään.

Viisi viikoittaista kurssikertaa sisältävät kattavan suomenkielisen materiaalin hypnosynnytyksestä, tarvittavat rentoutusäänitteet ja kaiken sen, mitä sinun on hyvä tietää oppiaksesi luomaan yhteyden synnyttävään kehoosi ja saadaksesi ihanan synnytyskokemuksen.

 

 • Opettaa syvärentoutumista, joka auttaa vapautumaan pelosta tai muista negatiivisista tunteista.
 • Vähentää lääkkeellisen kivunlievityksen tarvetta huomattavasti.
 • Lyhentää synnytyksen alkuvaihetta.
 • Synnytyksen jälkeen äiti on hyvässä kunnossa ja pystyy nauttimaan vauvastaan.
 • Parantaa hapen kulkeutumista vauvalle koko synnytyksen ajan.
 • Vähentää välilihan leikkauksen tarvetta.
 • Vähentää uupuneisuutta synnytyksen aikana.
 • Luo ainutlaatuisen mahdollisuuden vanhemmille ja vauvalle kokea lempeä ja rauhallinen syntymä.
 • Antaa synnytyskumppanille tärkeän ja keskeisen roolin synnytyksessä.
 • Auttaa luomaan yhteyden vauvaan jo ennen syntymää.
 • Opettaa hengitystekniikoita, joiden avulla vauva saa syntyä ilman voimakasta, pakotettua ponnistamista.
Tulevat valmennukset